EBIF INTERNATIONAL

Matches

Tournament Round

Nat. Greek Championship 2017/18, Round 10
Match Date Pairing     Result PR
1  Giorgos Kafetzopoulos- Michalis Manolios0:1(9,11:4,54)
2  Stefanos Bonanos- Georgios Litsios0:1(11,02:15,14)
3  Aris Galiatsatos- Iosif Savvalaridis0:1(9,73:5,57)
4  Michail Proukakis- Stefanos Haraklias1:0(7,06:5,98)
5  Polidoros Lapidakis- Joanna Kerynia1:0(8,81:11,59)
6  Tasos Anagnostou- Costas Chiotinis1:0(6,67:6,43)
7  Maria Sereti- Mimis Tsakoniatis
0:1
8  Pavlos Thanopoulos- Evangelos Kioule0:1(12,50:12,85)
9  Christos Groutsos- Athanasios Varelas0:1
10  Giorgos Avdis- Tony Diamantidis0:1(7,00:9,46)
11  Nick Liapis- Andreas Tolias0:1(7,79:7,48)
12  Serafeim Milionis- Ioannis Mathioudakis0:1
Nat. Greek Championship 2017/18, Round 9
Match Date Pairing     Result PR
1  Costas Chiotinis- Giorgos Kafetzopoulos0:1(2,93:10,86)
2  Georgios Litsios- Michalis Manolios0:1(9,57:5,78)
3  Iosif Savvalaridis- Stefanos Haraklias0:1(7,35:3,32)
4  Mimis Tsakoniatis- Tasos Anagnostou0:1(6,69:10,43)
5  Pavlos Thanopoulos- Michail Proukakis0:1(6,14:9,84)
6  Tony Diamantidis- Joanna Kerynia
0:1
7  Stefanos Bonanos- Nick Liapis1:0(5,77:5,33)
8  Aris Galiatsatos- Christos Groutsos1:0(7,06:6,98)
9  Polidoros Lapidakis- Serafeim Milionis1:0(26,55:17,30)
10  Maria Sereti- Athanasios Staridas1:0(16,98:7,81)
11  Andreas Tolias- Evangelos Loridas1:0(9,80:10,46)
12  Ioannis Mathioudakis- Denis John Amato1:0(10,75:17,76)
13  Evangelos Kioule- Athanasios Evangelou
1:0
14  Athanasios Varelas- Nikos Dikaros1:0(6,61:6,85)
15  Alexandros Gyrtatos- Giorgos Avdis0:1(7,62:6,14)
Nat. Greek Championship 2017/18, Round 8
Match Date Pairing     Result PR
1  Michalis Manolios- Aris Galiatsatos
1:0
2  Stefanos Haraklias- Costas Chiotinis0:1(3,49:3,98)
3  Giorgos Kafetzopoulos- Tasos Anagnostou1:0(9,68:9,62)
4  Iosif Savvalaridis- Pavlos Thanopoulos1:0(14,19:9,53)
5  Georgios Litsios- Serafeim Milionis1:0(12,12:19,37)
6  Christos Groutsos- Tony Diamantidis0:1(4,60:13,49)
7  Athanasios Staridas- Mimis Tsakoniatis0:1(7,52:4,95)
8  Michail Proukakis- Ioannis Mathioudakis1:0(4,89:10,17)
9  Nikos Dikaros- Polidoros Lapidakis0:1(9,30:12,84)
10  Athanasios Evangelou- Stefanos Bonanos
0:1
11  Nick Liapis- Evangelos Kioule1:0(8,35:12,01)
12  Joanna Kerynia- Alexandros Gyrtatos1:0(9,56:6,50)
13  Leonidas Sotiriadis- Maria Sereti0:1(10,42:22,48)
14  Evangelos Loridas- George Zachariou1:0(10,16:9,59)
15  Denis John Amato- Nikos Kallousis1:0(20,58:10,94)
16  Margaret Diamantidis- Andreas Tolias0:1(11,24:7,37)
17  Ioannis Atmatzidis- Giorgos Avdis0:1(7,25:3,41)
18  Athanasios Pappas- Athanasios Varelas0:1(10,37:7,48)
Nat. Greek Championship 2017/18, Round 7
Match Date Pairing     Result PR
1  Costas Chiotinis- Pavlos Thanopoulos1:0(4,75:9,05)
2  Stefanos Haraklias- Christos Groutsos1:0(5,81:6,66)
3  Tasos Anagnostou- Georgios Litsios0:1(7,03:6,90)
4  Mimis Tsakoniatis- Michalis Manolios
0:1
5  Joanna Kerynia- Iosif Savvalaridis0:1(10,82:13,28)
6  Giorgos Kafetzopoulos- Athanasios Evangelou1:0(6,38:19,40)
7  Aris Galiatsatos- Polidoros Lapidakis
1:0
8  Evangelos Kioule- Serafeim Milionis0:1(12,28:16,25)
9  Tony Diamantidis- Nick Liapis
1:0
10  Giorgos Avdis- Michail Proukakis0:1(8,34:6,10)
11  Athanasios Staridas- Margaret Diamantidis
1:0
12  Ioannis Mathioudakis- Nikos Kallousis1:0(13,16:10,85)
13  Andreas Tolias- Nikos Dikaros0:1(7,44:5,47)
14  Stefanos Bonanos- Leonidas Sotiriadis1:0(7,91:15,17)
15  Alexandros Gyrtatos- Ioannis Atmatzidis1:0(7,08:5,09)
16  Athanasios Varelas- Anastasios Maniatis1:0(11,75:13,04)
17  Elias Eleftheriou- Evangelos Loridas0:1(23,75:10,65)
18  Adam Linardatos- Denis John Amato0:1(15,29:16,02)
19  Christos Anastasopoulos- Maria Sereti0:1(6,00:13,20)
20  Dennis Giannoulis- George Zachariou0:1(5,19:12,77)
  Athanasios Pappas-Bye
Nat. Greek Championship 2017/18, Round 6
Match Date Pairing     Result PR
1  Michalis Manolios- Joanna Kerynia1:0(5,68:11,78)
2  Pavlos Thanopoulos- Aris Galiatsatos1:0(12,10:9,82)
3  Christos Groutsos- Mimis Tsakoniatis1:0(3,83:3,70)
4  Serafeim Milionis- Costas Chiotinis0:1(10,02:3,47)
5  Polidoros Lapidakis- Tasos Anagnostou0:1(8,46:6,62)
6  Nick Liapis- Stefanos Haraklias0:1(8,45:9,35)
7  Iosif Savvalaridis- Andreas Tolias1:0(9,33:7,95)
8  Nikos Dikaros- Evangelos Kioule0:1(6,37:13,63)
9  Michail Proukakis- Giorgos Kafetzopoulos0:1(4,88:6,51)
10  Georgios Litsios- Athanasios Staridas
1:0
11  Athanasios Evangelou- Evangelos Loridas1:0(17,67:10,42)
12  Maria Sereti- Ioannis Mathioudakis0:1(17,25:10,78)
13  Leonidas Sotiriadis- Denis John Amato1:0(9,55:21,11)
14  Athanasios Pappas- Tony Diamantidis0:1(13,70:11,27)
15  Nikos Kallousis- Athanasios Varelas1:0(8,80:12,78)
16  Alexandros Gyrtatos- Elias Eleftheriou1:0(8,11:13,38)
17  George Zachariou- Stefanos Bonanos0:1(9,47:9,56)
18  Margaret Diamantidis- Christos Anastasopoulos1:0(12,51:8,52)
19  Ioannis Atmatzidis- Anastasios Maniatis1:0(2,64:8,45)
20  Spiros Doxiadis- Giorgos Avdis0:1(21,11:6,49)
21  Serafeim Tsaknis- Adam Linardatos
0:1
  Dennis Giannoulis-Bye
Nat. Greek Championship 2017/18, Round 5
Match Date Pairing     Result PR
1  Athanasios Varelas- Pavlos Thanopoulos0:1(11,40:6,54)
2  Mimis Tsakoniatis- Serafeim Tsaknis1:0(5,76:13,16)
3  Andreas Tolias- Leonidas Sotiriadis0:1(8,83:10,74)
4  Kostas Raissis- Athanasios Pappas0:1(13,17:9,36)
5  Ioannis Mathioudakis- Adam Linardatos
1:0
6  Anastasios Maniatis- Nick Liapis0:1(10,36:10,21)
7  Evangelos Loridas- Georgios Litsios0:1(13,83:15,60)
8  Polidoros Lapidakis- Christos Groutsos
0:1
9  Denis John Amato- Alexandros Gyrtatos0:1(14,57:5,32)
10  Evangelos Kioule- Giorgos Kafetzopoulos1:0(14,43:5,62)
11  Joanna Kerynia- Spiros Doxiadis1:0(14,64:13,50)
12  Nikos Kallousis- Dennis Giannoulis1:0(6,87:6,91)
13  Stefanos Haraklias- Athanasios Evangelou1:0(6,40:18,71)
14  Aris Galiatsatos- Margaret Diamantidis1:0(12,34:16,27)
15  Elias Eleftheriou- Nikos Dikaros0:1(10,64:4,23)
16  Sophia Diamantidou- Athanasios Staridas
0:1
17  Tony Diamantidis- Ioannis Atmatzidis0:1(10,72:4,93)
18  Costas Chiotinis- George Zachariou1:0(6,26:7,85)
19  Stefanos Bonanos- Iosif Savvalaridis0:1(9,29:13,63)
20  Giorgos Avdis- Maria Sereti1:0(5,75:18,67)
21  Christos Anastasopoulos- Michail Proukakis0:1(8,87:6,43)
22  Tasos Anagnostou- Michalis Manolios
1:0
23  Costas Kutsakis- Serafeim Milionis0:1
Nat. Greek Championship 2017/18, Round 4
Match Date Pairing     Result PR
1  George Zachariou- Mimis Tsakoniatis0:1(7,79:10,62)
2  Serafeim Tsaknis- Kostas Raissis1:0(12,24:9,37)
3  Pavlos Thanopoulos- Ioannis Mathioudakis1:0(17,63:12,13)
4  Athanasios Staridas- Anastasios Maniatis
1:0
5  Leonidas Sotiriadis- Polidoros Lapidakis
0:1
6  Maria Sereti- Evangelos Loridas
0:1
7  Iosif Savvalaridis- Denis John Amato1:0(10,04:14,00)
8  Michail Proukakis- Evangelos Kioule1:0(6,63:8,48)
9  Athanasios Pappas- Joanna Kerynia0:1(7,15:8,60)
10  Serafeim Milionis- Nikos Kallousis1:0(9,41:9,49)
11  Michalis Manolios- Stefanos Haraklias1:0(7,92:6,45)
12  Georgios Litsios- Aris Galiatsatos1:0(14,59:11,13)
13  Adam Linardatos- Elias Eleftheriou0:1(19,94:16,47)
14  Nick Liapis- Sophia Diamantidou1:0(8,54:21,57)
15  Giorgos Kafetzopoulos- Tony Diamantidis1:0(7,24:10,47)
16  Alexandros Gyrtatos- Costas Chiotinis0:1(4,42:4,30)
17  Christos Groutsos- Stefanos Bonanos1:0(4,97:9,36)
18  Dennis Giannoulis- Giorgos Avdis1:0(7,04:7,83)
19  Athanasios Evangelou- Christos Anastasopoulos
1:0
20  Spiros Doxiadis- Tasos Anagnostou0:1(29,03:7,11)
21  Nikos Dikaros- Costas Kutsakis1:0
22  Margaret Diamantidis- Athanasios Varelas0:1
23  Ioannis Atmatzidis- Andreas Tolias0:1(4,50:5,52)
Nat. Greek Championship 2017/18, Round 3
Match Date Pairing     Result PR
1  Athanasios Varelas- Serafeim Tsaknis1:0(12,85:10,26)
2  Mimis Tsakoniatis- Pavlos Thanopoulos1:0(4,54:8,75)
3  Andreas Tolias- Athanasios Staridas1:0(7,13:13,43)
4  Kostas Raissis- Michail Proukakis0:1(10,47:8,07)
5  Ioannis Mathioudakis- Michalis Manolios0:1(10,12:7,57)
6  Anastasios Maniatis- Georgios Litsios0:1(9,92:11,48)
7  Evangelos Loridas- Adam Linardatos1:0(7,01:13,02)
8  Polidoros Lapidakis- Alexandros Gyrtatos1:0(11,62:8,60)
9  Denis John Amato- Giorgos Kafetzopoulos0:1(14,98:10,84)
10  Evangelos Kioule- Christos Groutsos0:1(12,03:4,23)
11  Joanna Kerynia- Dennis Giannoulis1:0
12  Nikos Kallousis- Athanasios Evangelou0:1(11,71:16,82)
13  Stefanos Haraklias- Spiros Doxiadis
1:0
14  Aris Galiatsatos- Nikos Dikaros1:0(10,34:7,08)
15  Elias Eleftheriou- Margaret Diamantidis
0:1
16  Sophia Diamantidou- Ioannis Atmatzidis0:1(13,95:7,07)
17  Tony Diamantidis- George Zachariou1:0(9,05:8,43)
18  Costas Chiotinis- Leonidas Sotiriadis1:0(4,89:15,48)
19  Stefanos Bonanos- Maria Sereti0:1(6,91:14,95)
20  Giorgos Avdis- Athanasios Pappas0:1(3,53:14,62)
21  Christos Anastasopoulos- Iosif Savvalaridis1:0(9,93:12,89)
22  Tasos Anagnostou- Serafeim Milionis0:1(11,18:12,80)
23  Costas Kutsakis- Nick Liapis0:1
Nat. Greek Championship 2017/18, Round 2
Match Date Pairing     Result PR
1  George Zachariou- Athanasios Varelas1:0(8,56:10,05)
2  Serafeim Tsaknis- Andreas Tolias0:1(13,09:6,02)
3  Pavlos Thanopoulos- Kostas Raissis1:0(12,84:9,65)
4  Athanasios Staridas- Ioannis Mathioudakis
1:0
5  Leonidas Sotiriadis- Evangelos Loridas1:0(9,49:9,89)
6  Maria Sereti- Anastasios Maniatis0:1(21,21:11,87)
7  Iosif Savvalaridis- Polidoros Lapidakis0:1(13,45:14,08)
8  Michail Proukakis- Denis John Amato
0:1
9  Athanasios Pappas- Evangelos Kioule0:1(9,36:6,33)
10  Serafeim Milionis- Joanna Kerynia0:1(45,78:8,89)
11  Michalis Manolios- Nikos Kallousis1:0(3,54:9,24)
12  Georgios Litsios- Stefanos Haraklias0:1(19,76:5,50)
13  Adam Linardatos- Aris Galiatsatos0:1(22,55:13,60)
14  Nick Liapis- Elias Eleftheriou
1:0
15  Giorgos Kafetzopoulos- Sophia Diamantidou1:0(12,18:21,98)
16  Alexandros Gyrtatos- Tony Diamantidis1:0(6,81:9,56)
17  Christos Groutsos- Costas Chiotinis0:1(5,94:4,53)
18  Dennis Giannoulis- Stefanos Bonanos0:1(6,98:6,91)
19  Athanasios Evangelou- Giorgos Avdis0:1(10,36:4,19)
20  Spiros Doxiadis- Christos Anastasopoulos0:1(32,31:11,22)
21  Nikos Dikaros- Tasos Anagnostou0:1(8,17:6,00)
22  Margaret Diamantidis- Costas Kutsakis1:0
23  Ioannis Atmatzidis- Mimis Tsakoniatis0:1(5,23:10,11)
Nat. Greek Championship 2017/18, Round 1
Match Date Pairing     Result PR
1  Athanasios Varelas- Spiros Doxiadis0:1(7,40:17,28)
2  Mimis Tsakoniatis- Serafeim Milionis
0:1
3  Andreas Tolias- Christos Groutsos0:1(4,76:4,22)
4  Kostas Raissis- Adam Linardatos0:1(8,02:18,40)
5  Ioannis Mathioudakis- Georgios Litsios1:0(10,75:11,24)
6  Anastasios Maniatis- Leonidas Sotiriadis1:0(17,50:14,78)
7  Evangelos Loridas- Pavlos Thanopoulos0:1(11,91:11,25)
8  Polidoros Lapidakis- Giorgos Kafetzopoulos1:0(11,97:5,69)
9  Denis John Amato- Nick Liapis1:0(13,64:5,86)
10  Evangelos Kioule- Margaret Diamantidis1:0(14,66:15,43)
11  Joanna Kerynia- Athanasios Evangelou0:1(8,17:15,73)
12  Nikos Kallousis- Athanasios Staridas1:0(12,81:12,12)
13  Stefanos Haraklias- Alexandros Gyrtatos1:0(3,97:8,68)
14  Aris Galiatsatos- Serafeim Tsaknis1:0(11,44:16,15)
15  Elias Eleftheriou- Dennis Giannoulis1:0(10,41:14,14)
16  Sophia Diamantidou- George Zachariou0:1(19,18:10,94)
17  Tony Diamantidis- Michail Proukakis1:0(13,69:8,97)
18  Costas Chiotinis- Michalis Manolios0:1(2,75:3,38)
19  Stefanos Bonanos- Ioannis Atmatzidis1:0(5,63:4,78)
20  Giorgos Avdis- Iosif Savvalaridis0:1(5,35:11,33)
21  Christos Anastasopoulos- Nikos Dikaros0:1(8,66:4,41)
22  Tasos Anagnostou- Athanasios Pappas1:0(6,39:11,81)
23  Costas Kutsakis- Maria Sereti0:1