Matches

Tournament Round

Nat. Greek Championship 2017/18, Round 17
Match Date Pairing     Result PR
1 Michalis Manolios - Mimis Tsakoniatis 1:0 (4,56:6,35)
Nat. Greek Championship 2017/18, Round 16
Match Date Pairing     Result PR
1 Michalis Manolios - Giorgos Kafetzopoulos 1:0 (5,02:7,10)
Mimis Tsakoniatis - Bye
Nat. Greek Championship 2017/18, Round 15
Match Date Pairing     Result PR
1 Michalis Manolios - Tasos Anagnostou 1:0 (3,07:8,37)
2 Mimis Tsakoniatis - Polidoros Lapidakis 1:0 (6,78:14,80)
Giorgos Kafetzopoulos - Bye
Nat. Greek Championship 2017/18, Round 14
Match Date Pairing     Result PR
1 Polidoros Lapidakis - Mimis Tsakoniatis 0:1 (7,30:8,19)
2 Tasos Anagnostou - Giorgos Kafetzopoulos 0:1 (8,00:9,53)
Michalis Manolios - Bye
Nat. Greek Championship 2017/18, Round 13
Match Date Pairing     Result PR
1 Polidoros Lapidakis - Michail Proukakis 1:0 (8,89:8,25)
2 Tasos Anagnostou - Ioannis Mathioudakis 1:0 (7,78:8,37)
3 Mimis Tsakoniatis - Costas Chiotinis 1:0 (6,77:2,74)
4 Giorgos Kafetzopoulos - Stefanos Haraklias 1:0 (7,96:5,46)
5 Iosif Savvalaridis - Michalis Manolios 0:1 (9,75:4,04)
Nat. Greek Championship 2017/18, Round 12
Match Date Pairing     Result PR
1 Michalis Manolios - Polidoros Lapidakis 0:1 (6,14:12,45)
2 Giorgos Kafetzopoulos - Mimis Tsakoniatis 0:1
3 Michail Proukakis - Tasos Anagnostou 0:1 (7,95:6,57)
4 Athanasios Varelas - Costas Chiotinis 0:1 (12,61:4,82)
5 Georgios Litsios - Iosif Savvalaridis 0:1 (10,46:10,00)
6 Ioannis Mathioudakis - Stefanos Bonanos 1:0 (10,87:11,48)
7 Stefanos Haraklias - Aris Galiatsatos 1:0 (7,79:12,92)
Nat. Greek Championship 2017/18, Round 11
Match Date Pairing     Result PR
1 Michalis Manolios - Michail Proukakis 0:1 (2,51:5,36)
2 Stefanos Haraklias - Polidoros Lapidakis 0:1 (7,86:15,38)
3 Georgios Litsios - Giorgos Kafetzopoulos 0:1 (10,33:9,52)
4 Iosif Savvalaridis - Tasos Anagnostou 0:1 (9,37:10,53)
5 Costas Chiotinis - Stefanos Bonanos 0:1 (5,97:10,74)
6 Andreas Tolias - Aris Galiatsatos 0:1 (5,12:9,56)
7 Mimis Tsakoniatis - Tony Diamantidis 1:0 (4,69:7,62)
8 Evangelos Kioule - Ioannis Mathioudakis 0:1 (16,56:8,65)
9 Joanna Kerynia - Athanasios Varelas 0:1 (8,15:15,23)
Nat. Greek Championship 2017/18, Round 10
Match Date Pairing     Result PR
1 Giorgos Kafetzopoulos - Michalis Manolios 0:1 (9,11:4,54)
2 Stefanos Bonanos - Georgios Litsios 0:1 (11,02:15,14)
3 Aris Galiatsatos - Iosif Savvalaridis 0:1 (9,73:5,57)
4 Michail Proukakis - Stefanos Haraklias 1:0 (7,06:5,98)
5 Polidoros Lapidakis - Joanna Kerynia 1:0 (8,81:11,59)
6 Tasos Anagnostou - Costas Chiotinis 1:0 (6,67:6,43)
7 Maria Sereti - Mimis Tsakoniatis 0:1
8 Pavlos Thanopoulos - Evangelos Kioule 0:1 (12,50:12,85)
9 Christos Groutsos - Athanasios Varelas 0:1
10 Giorgos Avdis - Tony Diamantidis 0:1 (7,00:9,46)
11 Nick Liapis - Andreas Tolias 0:1 (7,79:7,48)
12 Serafeim Milionis - Ioannis Mathioudakis 0:1
Nat. Greek Championship 2017/18, Round 9
Match Date Pairing     Result PR
1 Costas Chiotinis - Giorgos Kafetzopoulos 0:1 (2,93:10,86)
2 Georgios Litsios - Michalis Manolios 0:1 (9,57:5,78)
3 Iosif Savvalaridis - Stefanos Haraklias 0:1 (7,35:3,32)
4 Mimis Tsakoniatis - Tasos Anagnostou 0:1 (6,69:10,43)
5 Pavlos Thanopoulos - Michail Proukakis 0:1 (6,14:9,84)
6 Tony Diamantidis - Joanna Kerynia 0:1
7 Stefanos Bonanos - Nick Liapis 1:0 (5,77:5,33)
8 Aris Galiatsatos - Christos Groutsos 1:0 (7,06:6,98)
9 Polidoros Lapidakis - Serafeim Milionis 1:0 (26,55:17,30)
10 Maria Sereti - Athanasios Staridas 1:0 (16,98:7,81)
11 Andreas Tolias - Evangelos Loridas 1:0 (9,80:10,46)
12 Ioannis Mathioudakis - Denis John Amato 1:0 (10,75:17,76)
13 Evangelos Kioule - Athanasios Evangelou 1:0
14 Athanasios Varelas - Nikos Dikaros 1:0 (6,61:6,85)
15 Alexandros Gyrtatos - Giorgos Avdis 0:1 (7,62:6,14)
Nat. Greek Championship 2017/18, Round 8
Match Date Pairing     Result PR
1 Michalis Manolios - Aris Galiatsatos 1:0
2 Stefanos Haraklias - Costas Chiotinis 0:1 (3,49:3,98)
3 Giorgos Kafetzopoulos - Tasos Anagnostou 1:0 (9,68:9,62)
4 Iosif Savvalaridis - Pavlos Thanopoulos 1:0 (14,19:9,53)
5 Georgios Litsios - Serafeim Milionis 1:0 (12,12:19,37)
6 Christos Groutsos - Tony Diamantidis 0:1 (4,60:13,49)
7 Athanasios Staridas - Mimis Tsakoniatis 0:1 (7,52:4,95)
8 Michail Proukakis - Ioannis Mathioudakis 1:0 (4,89:10,17)
9 Nikos Dikaros - Polidoros Lapidakis 0:1 (9,30:12,84)
10 Athanasios Evangelou - Stefanos Bonanos 0:1
11 Nick Liapis - Evangelos Kioule 1:0 (8,35:12,01)
12 Joanna Kerynia - Alexandros Gyrtatos 1:0 (9,56:6,50)
13 Leonidas Sotiriadis - Maria Sereti 0:1 (10,42:22,48)
14 Evangelos Loridas - George Zachariou 1:0 (10,16:9,59)
15 Denis John Amato - Nikos Kallousis 1:0 (20,58:10,94)
16 Margaret Diamantidis - Andreas Tolias 0:1 (11,24:7,37)
17 Ioannis Atmatzidis - Giorgos Avdis 0:1 (7,25:3,41)
18 Athanasios Pappas - Athanasios Varelas 0:1 (10,37:7,48)
Nat. Greek Championship 2017/18, Round 7
Match Date Pairing     Result PR
1 Costas Chiotinis - Pavlos Thanopoulos 1:0 (4,75:9,05)
2 Stefanos Haraklias - Christos Groutsos 1:0 (5,81:6,66)
3 Tasos Anagnostou - Georgios Litsios 0:1 (7,03:6,90)
4 Mimis Tsakoniatis - Michalis Manolios 0:1
5 Joanna Kerynia - Iosif Savvalaridis 0:1 (10,82:13,28)
6 Giorgos Kafetzopoulos - Athanasios Evangelou 1:0 (6,38:19,40)
7 Aris Galiatsatos - Polidoros Lapidakis 1:0
8 Evangelos Kioule - Serafeim Milionis 0:1 (12,28:16,25)
9 Tony Diamantidis - Nick Liapis 1:0
10 Giorgos Avdis - Michail Proukakis 0:1 (8,34:6,10)
11 Athanasios Staridas - Margaret Diamantidis 1:0
12 Ioannis Mathioudakis - Nikos Kallousis 1:0 (13,16:10,85)
13 Andreas Tolias - Nikos Dikaros 0:1 (7,44:5,47)
14 Stefanos Bonanos - Leonidas Sotiriadis 1:0 (7,91:15,17)
15 Alexandros Gyrtatos - Ioannis Atmatzidis 1:0 (7,08:5,09)
16 Athanasios Varelas - Anastasios Maniatis 1:0 (11,75:13,04)
17 Elias Eleftheriou - Evangelos Loridas 0:1 (23,75:10,65)
18 Adam Linardatos - Denis John Amato 0:1 (15,29:16,02)
19 Christos Anastasopoulos - Maria Sereti 0:1 (6,00:13,20)
20 Dennis Giannoulis - George Zachariou 0:1 (5,19:12,77)
Athanasios Pappas - Bye
Nat. Greek Championship 2017/18, Round 6
Match Date Pairing     Result PR
1 Michalis Manolios - Joanna Kerynia 1:0 (5,68:11,78)
2 Pavlos Thanopoulos - Aris Galiatsatos 1:0 (12,10:9,82)
3 Christos Groutsos - Mimis Tsakoniatis 1:0 (3,83:3,70)
4 Serafeim Milionis - Costas Chiotinis 0:1 (10,02:3,47)
5 Polidoros Lapidakis - Tasos Anagnostou 0:1 (8,46:6,62)
6 Nick Liapis - Stefanos Haraklias 0:1 (8,45:9,35)
7 Iosif Savvalaridis - Andreas Tolias 1:0 (9,33:7,95)
8 Nikos Dikaros - Evangelos Kioule 0:1 (6,37:13,63)
9 Michail Proukakis - Giorgos Kafetzopoulos 0:1 (4,88:6,51)
10 Georgios Litsios - Athanasios Staridas 1:0
11 Athanasios Evangelou - Evangelos Loridas 1:0 (17,67:10,42)
12 Maria Sereti - Ioannis Mathioudakis 0:1 (17,25:10,78)
13 Leonidas Sotiriadis - Denis John Amato 1:0 (9,55:21,11)
14 Athanasios Pappas - Tony Diamantidis 0:1 (13,70:11,27)
15 Nikos Kallousis - Athanasios Varelas 1:0 (8,80:12,78)
16 Alexandros Gyrtatos - Elias Eleftheriou 1:0 (8,11:13,38)
17 George Zachariou - Stefanos Bonanos 0:1 (9,47:9,56)
18 Margaret Diamantidis - Christos Anastasopoulos 1:0 (12,51:8,52)
19 Ioannis Atmatzidis - Anastasios Maniatis 1:0 (2,64:8,45)
20 Spiros Doxiadis - Giorgos Avdis 0:1 (21,11:6,49)
21 Serafeim Tsaknis - Adam Linardatos 0:1
Dennis Giannoulis - Bye
Nat. Greek Championship 2017/18, Round 5
Match Date Pairing     Result PR
1 Athanasios Varelas - Pavlos Thanopoulos 0:1 (11,40:6,54)
2 Mimis Tsakoniatis - Serafeim Tsaknis 1:0 (5,76:13,16)
3 Andreas Tolias - Leonidas Sotiriadis 0:1 (8,83:10,74)
4 Kostas Raissis - Athanasios Pappas 0:1 (13,17:9,36)
5 Ioannis Mathioudakis - Adam Linardatos 1:0
6 Anastasios Maniatis - Nick Liapis 0:1 (10,36:10,21)
7 Evangelos Loridas - Georgios Litsios 0:1 (13,83:15,60)
8 Polidoros Lapidakis - Christos Groutsos 0:1
9 Denis John Amato - Alexandros Gyrtatos 0:1 (14,57:5,32)
10 Evangelos Kioule - Giorgos Kafetzopoulos 1:0 (14,43:5,62)
11 Joanna Kerynia - Spiros Doxiadis 1:0 (14,64:13,50)
12 Nikos Kallousis - Dennis Giannoulis 1:0 (6,87:6,91)
13 Stefanos Haraklias - Athanasios Evangelou 1:0 (6,40:18,71)
14 Aris Galiatsatos - Margaret Diamantidis 1:0 (12,34:16,27)
15 Elias Eleftheriou - Nikos Dikaros 0:1 (10,64:4,23)
16 Sophia Diamantidou - Athanasios Staridas 0:1
17 Tony Diamantidis - Ioannis Atmatzidis 0:1 (10,72:4,93)
18 Costas Chiotinis - George Zachariou 1:0 (6,26:7,85)
19 Stefanos Bonanos - Iosif Savvalaridis 0:1 (9,29:13,63)
20 Giorgos Avdis - Maria Sereti 1:0 (5,75:18,67)
21 Christos Anastasopoulos - Michail Proukakis 0:1 (8,87:6,43)
22 Tasos Anagnostou - Michalis Manolios 1:0
23 Costas Kutsakis - Serafeim Milionis 0:1
Nat. Greek Championship 2017/18, Round 4
Match Date Pairing     Result PR
1 George Zachariou - Mimis Tsakoniatis 0:1 (7,79:10,62)
2 Serafeim Tsaknis - Kostas Raissis 1:0 (12,24:9,37)
3 Pavlos Thanopoulos - Ioannis Mathioudakis 1:0 (17,63:12,13)
4 Athanasios Staridas - Anastasios Maniatis 1:0
5 Leonidas Sotiriadis - Polidoros Lapidakis 0:1
6 Maria Sereti - Evangelos Loridas 0:1
7 Iosif Savvalaridis - Denis John Amato 1:0 (10,04:14,00)
8 Michail Proukakis - Evangelos Kioule 1:0 (6,63:8,48)
9 Athanasios Pappas - Joanna Kerynia 0:1 (7,15:8,60)
10 Serafeim Milionis - Nikos Kallousis 1:0 (9,41:9,49)
11 Michalis Manolios - Stefanos Haraklias 1:0 (7,92:6,45)
12 Georgios Litsios - Aris Galiatsatos 1:0 (14,59:11,13)
13 Adam Linardatos - Elias Eleftheriou 0:1 (19,94:16,47)
14 Nick Liapis - Sophia Diamantidou 1:0 (8,54:21,57)
15 Giorgos Kafetzopoulos - Tony Diamantidis 1:0 (7,24:10,47)
16 Alexandros Gyrtatos - Costas Chiotinis 0:1 (4,42:4,30)
17 Christos Groutsos - Stefanos Bonanos 1:0 (4,97:9,36)
18 Dennis Giannoulis - Giorgos Avdis 1:0 (7,04:7,83)
19 Athanasios Evangelou - Christos Anastasopoulos 1:0
20 Spiros Doxiadis - Tasos Anagnostou 0:1 (29,03:7,11)
21 Nikos Dikaros - Costas Kutsakis 1:0
22 Margaret Diamantidis - Athanasios Varelas 0:1
23 Ioannis Atmatzidis - Andreas Tolias 0:1 (4,50:5,52)
Nat. Greek Championship 2017/18, Round 3
Match Date Pairing     Result PR
1 Athanasios Varelas - Serafeim Tsaknis 1:0 (12,85:10,26)
2 Mimis Tsakoniatis - Pavlos Thanopoulos 1:0 (4,54:8,75)
3 Andreas Tolias - Athanasios Staridas 1:0 (7,13:13,43)
4 Kostas Raissis - Michail Proukakis 0:1 (10,47:8,07)
5 Ioannis Mathioudakis - Michalis Manolios 0:1 (10,12:7,57)
6 Anastasios Maniatis - Georgios Litsios 0:1 (9,92:11,48)
7 Evangelos Loridas - Adam Linardatos 1:0 (7,01:13,02)
8 Polidoros Lapidakis - Alexandros Gyrtatos 1:0 (11,62:8,60)
9 Denis John Amato - Giorgos Kafetzopoulos 0:1 (14,98:10,84)
10 Evangelos Kioule - Christos Groutsos 0:1 (12,03:4,23)
11 Joanna Kerynia - Dennis Giannoulis 1:0
12 Nikos Kallousis - Athanasios Evangelou 0:1 (11,71:16,82)
13 Stefanos Haraklias - Spiros Doxiadis 1:0
14 Aris Galiatsatos - Nikos Dikaros 1:0 (10,34:7,08)
15 Elias Eleftheriou - Margaret Diamantidis 0:1
16 Sophia Diamantidou - Ioannis Atmatzidis 0:1 (13,95:7,07)
17 Tony Diamantidis - George Zachariou 1:0 (9,05:8,43)
18 Costas Chiotinis - Leonidas Sotiriadis 1:0 (4,89:15,48)
19 Stefanos Bonanos - Maria Sereti 0:1 (6,91:14,95)
20 Giorgos Avdis - Athanasios Pappas 0:1 (3,53:14,62)
21 Christos Anastasopoulos - Iosif Savvalaridis 1:0 (9,93:12,89)
22 Tasos Anagnostou - Serafeim Milionis 0:1 (11,18:12,80)
23 Costas Kutsakis - Nick Liapis 0:1
Nat. Greek Championship 2017/18, Round 2
Match Date Pairing     Result PR
1 George Zachariou - Athanasios Varelas 1:0 (8,56:10,05)
2 Serafeim Tsaknis - Andreas Tolias 0:1 (13,09:6,02)
3 Pavlos Thanopoulos - Kostas Raissis 1:0 (12,84:9,65)
4 Athanasios Staridas - Ioannis Mathioudakis 1:0
5 Leonidas Sotiriadis - Evangelos Loridas 1:0 (9,49:9,89)
6 Maria Sereti - Anastasios Maniatis 0:1 (21,21:11,87)
7 Iosif Savvalaridis - Polidoros Lapidakis 0:1 (13,45:14,08)
8 Michail Proukakis - Denis John Amato 0:1
9 Athanasios Pappas - Evangelos Kioule 0:1 (9,36:6,33)
10 Serafeim Milionis - Joanna Kerynia 0:1 (45,78:8,89)
11 Michalis Manolios - Nikos Kallousis 1:0 (3,54:9,24)
12 Georgios Litsios - Stefanos Haraklias 0:1 (19,76:5,50)
13 Adam Linardatos - Aris Galiatsatos 0:1 (22,55:13,60)
14 Nick Liapis - Elias Eleftheriou 1:0
15 Giorgos Kafetzopoulos - Sophia Diamantidou 1:0 (12,18:21,98)
16 Alexandros Gyrtatos - Tony Diamantidis 1:0 (6,81:9,56)
17 Christos Groutsos - Costas Chiotinis 0:1 (5,94:4,53)
18 Dennis Giannoulis - Stefanos Bonanos 0:1 (6,98:6,91)
19 Athanasios Evangelou - Giorgos Avdis 0:1 (10,36:4,19)
20 Spiros Doxiadis - Christos Anastasopoulos 0:1 (32,31:11,22)
21 Nikos Dikaros - Tasos Anagnostou 0:1 (8,17:6,00)
22 Margaret Diamantidis - Costas Kutsakis 1:0
23 Ioannis Atmatzidis - Mimis Tsakoniatis 0:1 (5,23:10,11)
Nat. Greek Championship 2017/18, Round 1
Match Date Pairing     Result PR
1 Athanasios Varelas - Spiros Doxiadis 0:1 (7,40:17,28)
2 Mimis Tsakoniatis - Serafeim Milionis 0:1
3 Andreas Tolias - Christos Groutsos 0:1 (4,76:4,22)
4 Kostas Raissis - Adam Linardatos 0:1 (8,02:18,40)
5 Ioannis Mathioudakis - Georgios Litsios 1:0 (10,75:11,24)
6 Anastasios Maniatis - Leonidas Sotiriadis 1:0 (17,50:14,78)
7 Evangelos Loridas - Pavlos Thanopoulos 0:1 (11,91:11,25)
8 Polidoros Lapidakis - Giorgos Kafetzopoulos 1:0 (11,97:5,69)
9 Denis John Amato - Nick Liapis 1:0 (13,64:5,86)
10 Evangelos Kioule - Margaret Diamantidis 1:0 (14,66:15,43)
11 Joanna Kerynia - Athanasios Evangelou 0:1 (8,17:15,73)
12 Nikos Kallousis - Athanasios Staridas 1:0 (12,81:12,12)
13 Stefanos Haraklias - Alexandros Gyrtatos 1:0 (3,97:8,68)
14 Aris Galiatsatos - Serafeim Tsaknis 1:0 (11,44:16,15)
15 Elias Eleftheriou - Dennis Giannoulis 1:0 (10,41:14,14)
16 Sophia Diamantidou - George Zachariou 0:1 (19,18:10,94)
17 Tony Diamantidis - Michail Proukakis 1:0 (13,69:8,97)
18 Costas Chiotinis - Michalis Manolios 0:1 (2,75:3,38)
19 Stefanos Bonanos - Ioannis Atmatzidis 1:0 (5,63:4,78)
20 Giorgos Avdis - Iosif Savvalaridis 0:1 (5,35:11,33)
21 Christos Anastasopoulos - Nikos Dikaros 0:1 (8,66:4,41)
22 Tasos Anagnostou - Athanasios Pappas 1:0 (6,39:11,81)
23 Costas Kutsakis - Maria Sereti 0:1